Sjukanmälan

Bäst är att göra sjukanmälan direkt på Tyra-appen, men det går också att ringa och vid behov lämna meddelande på Plåstrets telefonsvarare på telefon 046-15 19 60. Sjukanmäl senast kl 7.30 så att personalen kan planera dagen, och vet vilka barn som kommer.

Friskanmälan

Kom ihåg att göra en friskanmälan när barnet ska komma till Plåstret igen. Går det så meddela gärna dagen innan, annars senast kl 7.00. Gör det på Tyra-appen, ring eller lämna meddelande på telefonsvararen på telefon 046-15 19 60.

Sjukregler

Obs! För våra regler i corona-tider hänvisas till styrelsen och pedagogerna.

Plåstrets personal får inte dela ut någon form av medicin förutom allergimedicin. Om barnet har en antibiotikakur som behöver ges under tiden barnet är på Plåstret behöver ni själva komma och ge barnet sin dos.

Om ditt barn blir sjukt under dagen på Plåstret så kontaktar vi dig, därför är det viktigt att omgående meddela oss om du har nya kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig för barnets bästa, vi har inte de resurser som behövs för att ge omvårdnad åt ett sjukt barn. Dessutom måste vi ta hänsyn till smittorisken för resten av barnen och personalen.  

Maginfluensa: Barn med maginfluensa ska stanna hemma, liksom eventuella syskon. Barnet och eventuella syskon ska vara hemma minst 48 timmar (2 dygn) efter att det sjuka barnet tillfrisknat, äter ordentligt och har normal avföring.

Halsont: Ett barn med halsont och nedsatt allmäntillstånd ska stanna hemma. Håller det i sig kan det vara en halsfluss, som kräver att barnet får antibiotika. Barnet ska vara hemma i minst 2 dygn efter påbörjad behandling.  

Svinkoppor: Barnet ska vara hemma tills blåsorna torkat ut. Vid eventuell antibiotikabehandling ska barnet vara hemma minst 2 dygn efter påbörjad behandling.  

Hand, fot & munsjuka (höstblåsor): Barn med höstblåsor kan vistas på Plåstret om de är feberfria och pigga.  

Ögoninfektion: Barn med ögonsymptom eller variga ögon (som inte beror på förkylning) ska stanna hemma tills ögonen slutat vara röda, klia/vara. Vid receptbelagd behandling får barnet återgå till Plåstret efter 48 timmar. Syskon till det sjuka barnet ska också stanna hemma, det minskar smittspridningen.  

Öroninflammation: Barnet ska vara hemma så länge det är hängigt, sjukt. Vid eventuell antibiotikabehandling ska barnet stanna hemma i minst 2 dygn.