Förskoleavgiften

Inbetalning av förskoleavgiften görs på bankgiro: 5426-4551

Skriftliga klagomålsrutiner

På varje förskola ska det finnas ett system för att hantera eventuella klagomål från föräldrar. På Plåstrets förskola ska du som förälder meddela ordföranden via e-post om du är missnöjd med något.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn som går på enskilda förskolor i Lunds kommun (Det gäller alltså barn på Plåstret) inkluderas i kommunens olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt.