Mål

Hållbar utveckling är en utveckling som möter behovet hos oss utan att kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov. Vårt mål är att föra dessa värden vidare till barnen.

Hur

· Arbetet för en hållbar utveckling ska involvera all personal, alla barn och föräldrar. Därför har personalen varje fredagsmöte en punkt på dagordningen som heter miljöråd. Här utvärderas och föreslås nya utvecklingsinsatser. På Grönflagg mötet kommer förslag och punkter upp från barnen för diskussion och möjlighet till förbättring i samråd med pedagoger. På föräldramöten och i samband med att nya barn börjar tas miljöarbetet upp.

· Information till alla nyanställda om våra miljömål.

· Pedagogerna arbetar aktivt för att koppla perspektivet hållbar utveckling till målen i läroplanen t.ex. genom att arbeta med barns inflytande, frågeställningar och utomhuspedagogik. Vi arbetar också med verktyget Grön Flagg från Håll Sverige Rent. Där väljer vi varje period ut områden som anknyter till hur vi hanterat vår miljö utifrån tex Konsumtion, Livsstil och Hälsa eller Energi och Klimat.

Detta har Plåstret arbetat med sedan 2009. Utlåtande från Håll Sverige Rent november 2018: “Grattis Plåstrets förskola! Tack för fin läsning av er Grön Flagg-resa och härliga bilder som speglar ert arbete med hållbar utveckling! Ni har gjort flera viktiga och lärorika aktiviteter tillsammans med barnen. Ni har fångat upp barnens intresse och engagemang på ett bra sätt! Toppen att ni även har kopplat er undervisning till ett av de globala målen. Vi ser redan fram emot att få läsa er nästa plan och hur ni kommer att utveckla ert arbete med lärande för hållbar utveckling.

· Arbetet planeras genom att barnen har inflytande över innehållet i verksamheten. De är delaktighet i kompostering, sopsortering och återvinning. Vi gör dem medvetna om vårt arbete med Giftfri förskola genom att prata och diskutera olika sorters material. Genom att jämföra hur man gjorde förr med hur man gör nu vill vi ge barnen förståelse för att man kan leva på olika sätt, vad gäller konsumtion, kommunikation, arbete, fritid, jordbruk etc.

· På Plåstret strävar vi efter att äta så att både kroppen och miljön mår bra. Vi äter S.M.A.R.T. (Större andel vegetabilier, Mindre tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökas, Rätt kött och grönsaker, Transportsnålt)