Information som underlättar vardagen för dig som förälder och för mig som ekonomiansvarig. Har du frågor efter att ha läst detta, så maila mig.
If you need this information in English please contact me.
Vänliga hälsningar
/Elin Holgersson, ekonomiansvarig@plastret.se

Infon uppdaterad 2021-01-14

Avgiftsfri första månad
Barnets första månad på Plåstret är alltid avgiftsfri.

Betalning
Avgiften ska betalas i förskott till bankgironummer 5426-4551 i slutet av månaden. Exempelvis så ska avgiften för september betalas senast 31 augusti. Observera att ni inte får avier.

Märk betalningen så här: “Iris, januari” eller tex så här “Iris och Rex, februari”. Det vill säga barnets namn och vilken månad avgiften avser.

Barnets ålder och antal barn
Det kan vara lite svårt att räkna ut vad du ska betala, särskilt med syskon, men ta dig tid, och fråga ekonomiansvarig om du är osäker.

Avgift för yngre barn 1-2 år

Avgift för barn som är 1-2 år och till och med augustimånad det år barnet fyller 3 år. Det yngsta barnet är alltid ”barn 1″. Med “inkomst” menas hushållets samlade inkomst före skatt.

  • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1510 kr/mån (maxtaxa)
  • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst  1007 kr/mån (maxtaxa)
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr/mån (maxtaxa)
  • Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för äldre barn

Avgift för äldre barn, från och med september det året barnet fyller tre år. Det yngsta barnet är alltid ”barn 1″. Med “inkomst” menas hushållets samlade inkomst före skatt.

  • Barn nr 1: 2,4% av inkomsten – dock högst 1208 kr/mån (maxtaxa)
  • Barn nr 2: 1,6% av inkomsten – dock högst 805 kr/mån (maxtaxa)
  • Barn nr 3: 0,8% av inkomsten – dock högst 403 kr/mån (maxtaxa)
  • Barn nr 4: ingen avgift 

Procentsatsen av hushållets samlade inkomster
Hushåll med sammanlagda inkomster före skatt som är högre än 50 340 kr/månad betalar maxtaxans belopp. Hushåll med sammanlagda inkomster lägre än 50 340 kr/månad före skatt betalar en procentsats av inkomsten, enligt tabellen nedan. Inkomstuppgifterna behöver styrkas. Maila ekonomiansvarig så får ni blanketten för det. Fyll i den och lämna till ekonomiansvarig. Om du/ni behöver hjälp med att räkna ut avgiften ni ska betala så fråga ekonomiansvarig.

Bakgrund till avgiftssystemet
Det är Lunds kommuns regler om maxtaxa gäller. Systemet med maxtaxa innebär att det finns ett tak på det pris som får tas ut för förskoletjänster. Taket baseras på hushållets inkomster och justeras upp vid årsskiftet. Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda inkomst före skatt och varierar beroende på antal barn och barnets/barnens ålder.

Mer informationen om avgifter i förskolan finns på Lunds kommuns hemsida: Information och avgifter i förskola och fritidshem – Lunds kommun