Vår verksamhet

På Plåstret bedriver vi en medvetet planerad pedagogisk verksamhet med temainriktning. Vi integrerar olika aktiviteter i verksamheten och i temaarbetet. I vår lokala arbetsplan  kan du läsa mer. Och så finns självklart tid för lek och självvalda aktiviteter.

Skapande

I vår ateljé finns möjlighet att utforska massor av material och tekniker, och att möta spännande utmaningar i färg och form. Vi tränar problemlösning och visuell förmåga och lust och fantasi får flöda!

Drama

Ibland går vi på teater och bio, ibland är det teater på Plåstret! Vi dramatiserar sagor, tar roller, agerar, fabulerar och hittar på. Sagor och berättelser förstärks och tydliggörs med hjälp av handdockor, utklädningskläder, den egna rösten eller hela kroppen.

Natur och miljö

Vi ger barnen naturvetenskapliga och tekniska utmaningar utifrån barnens egna funderingar och pågående teman. Vad tror du händer om…? Varför är det på detta viset? Med förstoringsglas, luppar, termometrar undersöker vi växter och djur och naturens olika kretslopp. Vi källsorterar och går tillsammans regelbundet till återvinningen.

Gymnastik och rörelse

Så att svetten rinner, med mycket lek, lust och skratt tränar vi balans, muskelstyrka, kondition och koordination med bland annat dans, Bamselopp och hinderbanor.

Musik

Vi lyssnar på musik, sjunger, klappar och ramsar tillsammans. Dessutom finns rytminstrument som barnen kan nå och spela på när de vill.

Sagor och språkträning

Varje dag läser vi eller hittar vi på sagor. Rim, ramsor, flanosagor och dramatiserade sagor är andra sätt att träna språket. Att i smågrupper berätta, prata och diskutera med barnen när de målar, bygger, leker eller äter ger dem möjlighet att öva sitt språk med andra. Vi uppmuntrar barnen till lek med bokstäver och skriftspråk.

Matematik

Antal, mätning, form, tid och rum övas i lek, spel och i temagrupperna. Barnen jämför, sorterar, fördubblar och delar, förstorar och förminskar t.ex. alla kompostens insekter, skogens pinnar eller våra egenodlade grönsaker.

Traditioner

Inför lucia, julfest, sommarfest tränar vi in teaterföreställningar eller sånger med barnen för att visa upp detta för föräldrarna. Det är spännande och högtidliga tillfällen! Andra traditioner som till exempel barnens födelsedagar, påsk, midsommar, halloween och Nobelfest firar vi på förskolan tillsammans med barnen.