Att vara förälder på Plåstret innebär möjligheten att vara delaktig i ditt barns vardag i förskolan och kunna påverka förskoleverksamheten. Barnen på Plåstret får tillgång till många vuxna och föräldrarna på Plåstret lär känna varandra, barnen och personalen. Vi föräldrar lägger tid och engagemang , ibland tar det mycket tid ibland mindre. Se exempel på uppgifter nedan.

Föräldrakooperativ

Det är Plåstrets personal som har det pedagogiska ansvaret för verksamheten, men det är vår förening som ytterst är ansvarig för förskolans verksamhet. Därför utgår Plåstret från föräldrarnas drivkraft att vilja ta del i och ta ansvar för förskoleverksamheten i stort och smått, från fakturor och arbetsgivaransvar till lussekattsbak och daglig städning.

Styrelsearbete

Styrelsen arbetar i nära samarbete med personalen och ses ungefär en gång/månad. Styrelsen har arbetsgivaransvaret och det ekonomiska ansvaret för föreningen. Alla föräldrar behöver vara beredda på att ta ett styrelseuppdrag. Plåstrets styrelse består av en ordförande, en ekonomiansvarig, två personalansvariga, fyra ledamöter och fyra suppleanter.

Uppgifter under året:

 • Planeringsjour – arbetsplikt 3 timmar minst en torsdagseftermiddag per år/familj. 
 • Jour – arbetsplikt 15.30 – 17.30 vid behov, vid personalbrist på grund av sjukdom etc
 • Städjour – ca 1-2 gånger per månad/barn. Det finns möjlighet att anlita städfirma.
 • Gemensamma fixardagar – två lördagar per år (reparationer och underhållsarbeten)
 • Deltagande i en av våra fixargrupper. Innefixgruppen hjälper till om något behövs lagas, fixas  eller sys inomhus. Utefixgruppen hjälper till om något behöver ordnas på vår gård, och festfixarna lagar och dukar fram maten när det är sommarfest, julfest, fixardagar och andra festligheter.

Specifika ansvarsposter

 • Datoransvarig
 • Köansvarig
 • Fadderansvariga
 • Städ- och jouransvarig
 • Valberedningen
 • Återvinningsansvarig
 • Hemsidesansvarig
 • Revisorer
 • Revisorssuppleant