Verksamhet

På Plåstret bedrivs en medvetet planerad pedagogisk verksamhet med temainriktning. Det finns så klart också tid för lek och självvalda aktiviteter. Vi integrerar olika aktiviteter i verksamheten och i temaarbetet. Läs gärna vår lokala arbetsplan

Skapande

I vår verkstad finns det möjlighet att urforska massor av material och tekniker, och att möta spännande utmaningar i färg och form. Här tränas problemlösning och visuell förmåga, lust och fantasi får flöda!

Drama

Att dramatisera sagor, ta roller, att agera, fabulera och hitta på. Sagor och berättelser förstärks och tydliggörs med hjälp av handdockor, utklädningskläder, den egna rösten eller hela kroppen. Ibland går vi på teater, ibland är det teater på Plåstret!

Natur och miljö

Vi ger barnen naturvetenskapliga och tekniska utmaningar utifrån barnens egna funderingar och pågående teman. Vad tror du händer om...? Varför är det på detta viset? Med förstoringsglas, luppar, termometrar undersöker vi växter och djur och naturens olika kretslopp. Vi källsorterar och går tillsammans regelbundet till återvinningen.

Gymnastik och rörelse

Så att svetten rinner, med mycket lek, lust och skratt tränar vi balans, muskelstyrka, kondition och koordination, ofta ute i skog och mark, på vår gård och ibland inomhus.

Musik

Vi sjunger, klappar och ramsar dagligen tillsammans. Dessutom finns rytminstrument så att barnen kan nå och spela på när de vill!

Sagor och språkträning

Varje dag läser eller hittar vi på sagor. Rim, ramsor, flanosagor och dramatiserade sagor är andra sätt att träna språket. Att i smågrupper berätta, prata och diskutera när man målar, bygger, leker eller äter ger barnen möjlighet att öva sitt språk med andra. Vi uppmuntrar barnen till lek med bokstäver och skriftspråk när de skriver brev, namn, gör egna sagor etc.

Matematik

Antal, mätning, form, tid och rum övas i lek, spel och temagrupperna när vi jämför, sorterar, fördubblar och delar, förstorar och förminskar t.ex. alla kompostens insekter, skogens pinnar eller våra egenodlade solrosor.

Traditioner

Inför lucia, julfest, sommarfest tränar vi med barnen in teaterföreställningar eller sånger att visa för föräldrar. Det är spännande och högtidliga tillfällen!