Lärande för hållbar utveckling

Förstoringsglas

Mål

Hållbar utveckling är en utveckling som möter behovet hos oss utan att kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov. Vårt mål är att föra dessa värden vidare till barnen.

Hur

  • Arbetet för en hållbar utveckling ska involvera all personal, alla barn och föräldrar. Därför har personalen varje fredagsmöte en punkt på dagordningen som heter miljöråd. Här utvärderas och föreslås nya utvecklingsinsatser. Då och då leder några barn ett möte där alla kan diskutera det grön flagg mål vi just arbetat med. På föräldrarmöten och i samband med att nya barn börjar tas miljöarbetet upp.
  • Information till alla nyanställda om våra miljömål.
  • Pedagogerna arbetar aktivt för att koppla perspektivet hållbar utveckling till målen i läroplanen t.ex. genom att arbeta med barns inflytande, frågeställningar och utomhuspedagogik. Vi arbetar också med verktyget Grön Flagg från Håll Sverige Rent. Där väljer vi varje period ut områden som anknyter till hur vi hanterat vår miljö utifrån tex Konsumtion, Livsstil och Hälsa eller Energi och Klimat. Detta har Plåstret arbetat med sedan 2009. Utlåtande från Håll Sverige Rent dec 2016: "Grattis Plåstrets förskola! Er 8:e Grön Flagg-rapport är godkänd. Det verkar som om ni känner att miljöarbetet genomsyrar er vardag, då har ni kommit långt! Ni har bra formulerade utvecklingsområden, roliga aktiviteter och fina bilder som illustrerar detta. Ni verkar arbeta med Grön flagg med hjärtat och det inspirerar barnen till nyfikenhet och forskaranda. Bra jobbat!"
  • Arbetet planeras genom att barnen har inflytande över innehållet i verksamheten de är delaktighet i kompostering, sopsortering och återvinning. Vi gör dem medvetna om vårt arbete med Giftfri förskola genom att prata och diskutera olika sorters material. Genom att jämföra hur man gjorde förr med hur man gör nu vill vi ge barnen förståelse för att man kan leva på olika sätt, vad gäller konsumtion, kommunikation, arbete, fritid, jordbruk etc.
  • På Plåstret strävar vi efter att äta så att både kroppen och miljön mår bra. Vi äter S.M.A.R.T. (Större andel vegetabilier, Mindre tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökas, Rätt kött och grönsaker, Transportsnålt)

Giftfri förskola

2013 deltog vi i Naturskyddsföreningens "Operation giftfri förskola" där förskolan inventerades med sikte på skadliga ämnen. Utifrån resultaten i inventeringen har vi gallrat ut plastleksaker som innehåller hormonstörande ämnen, investerat i ekologiska kuddar och madrasser till barnen, plastsanerat köket, skrotat konserverna, satsat på miljömärkt och parfymfritt vad gäller städ, tvål och tvättmedel, bytt till miljövänligare haklappar, gradvis uppdatering av mattor och möbler utan pvc.

Plåstret är utmärkt!

Utmärkt!

Förskolan Plåstret har erhållit utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" två gånger! Beslutsmotiveringen löd:

"Plåstrets förskola i Lund bedriver ett långsiktigt pedagogiskt arbete med inriktning mot förskola för hållbar utveckling. Förskolan arbetar särskilt, tillsammans med andra förskolor i Lunds kommun, med att fördjupa sitt demokratiarbete genom dokumentation och reflektion kring barnens möjligheter till delaktighet i förskolans verksamhet."

Läs mer om projektet på skolverkets hemsida