Föräldrar

Divbild

Plåstrets föräldrakooperativa förskola startades 1 februari 1990 av landstingsanställda föräldrar. Att vara förälder på Plåstret innebär möjlighet att påverka och att vara delaktig i verksamheten. Barnen får tillgång till många vuxna, och föräldrar lär känna varandra, barnen och personalen och verksamheten. Men det krävs också insatser av alla.

Föräldrarnas uppgifter

 • Arbetsplikt i samband med personalmöte en gång per månad kl. 15.00 - 17.30 ca 1 gång per år och familj.
 • Arbetsplikt vid behov, om personal är sjuk eller har vård av barn 15.30 - 17.30
 • Städjour - antal städtillfällen varierar med antalet barn per familj, ca en till två gång per barn och månad, möjlighet till att anlita städfirma finns.
 • Gemensam städ och fixardag två lördagar per år.(reparationer och underhållsarbeten)
 • Styrelsearbete

Ansvarsgrupper

(alla föräldrar deltar i någon grupp)

 • Innefixare
 • Utefixare
 • Syansvarig
 • Festfixare

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningen och är arbetsgivare. Den arbetar i nära samarbete med personalen. Styrelsen består av: ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig, fyra ledamöter och tre suppleanter.

Övriga poster

 • Datoransvarig
 • Köansvarig
 • Fadderansvariga
 • Jour-och städscheman
 • Kontakt med städfirman
 • Ansvar för städförrådet
 • Personalansvarig
 • Layout och reklam
 • Valberedning
 • Återvinningsansvarig
 • Webbansvarig

Skriftliga klagomålsrutiner

På varje förskola ska det finnas ett system för att hantera eventuella klagomål från föräldrar. På Plåstrets förskola ska du som förälder meddela ordföranden via e-post om du är missnöjd med något

Olycksfallsförsäkring

Alla barn som går på enskilda förskolor i Lunds kommun (Det gäller alltså barn på Plåstret) inkluderas i kommunens olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt!