Föräldrar

Divbild

Att vara förälder på Plåstret innebär möjligheten att vara delaktig i ditt barns vardag i förskolan och kunna påverka förskoleverksamheten. Barnen på Plåstret får tillgång till många vuxna och föräldrarna på Plåstret lär känna varandra, barn, personal och får god inblick i verksamheten. Det innebär också att det krävs insatser av dig som förälder, du behöver lägga tid och engagemang i vår verksamhet.

Föräldrarnas uppgifter

 • Planeringsjour - arbetsplikt i samband med personalmöte, kl. 15.00 - 17.30 ca 1 gång per år och familj.
 • Jour - arbetsplikt vid behov, om personal är sjuk eller har vård av barn 15.30 - 17.30
 • Städjour -, ca en till två gånger per barn och månad, möjlighet finns att anlita städfirma.
 • Gemensamma fixardagar två lördagar per år (reparationer och underhållsarbeten)

Fixargrupper

 • Innefix - vi hjälper till om något behövs lagas, fixas inomhus.
 • Utefix -  vi hjälper till om något behövs lagas, fixas på vår gård.
 • Syfix - vi lagar och syr nytt utifrån pedagogernas idéer och behov
 • Festfix - vi lagar och dukar fram maten när det är sommarfest, julfest, fixardagar och andra festligheter

 

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningen och är arbetsgivare. Styrelsen arbetar i nära samarbete med personalen. Styrelsen består av:

 • Ordförande
 • Ekonomiansvarig
 • Två personalansvariga
 • Fyra ledamöter
 • Fyra suppleanter

Övriga poster

 • Datoransvarig
 • Köansvarig
 • Fadderansvariga
 • Städ- och jouransvarig
 • Valberedningen
 • Återvinningsansvarig
 • Hemsidesansvarig
 • Revisorer
 • Revisorssuppleant

Förskoleavgiften

Inbetalning av förskoleavgiften görs på bankgiro: 5426-4551

Skriftliga klagomålsrutiner

På varje förskola ska det finnas ett system för att hantera eventuella klagomål från föräldrar. På Plåstrets förskola ska du som förälder meddela ordföranden via e-post om du är missnöjd med något

Olycksfallsförsäkring

Alla barn som går på enskilda förskolor i Lunds kommun (Det gäller alltså barn på Plåstret) inkluderas i kommunens olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt!