Demokratiprojektet

Majas trädgård

I Demoktratiprojektet i Lunds kommun, 2006-08 var Plåstrets förskola en av de 24 skolor och förskolor som sökte och fick bidrag till att fördjupa demokratiarbetet. Vårt projekt hette "Makt genom dokumentation och reflektion". Det undersökte hur vi med hjälp av dokumentation och reflekion kunde se hur pedagogernas förhållningssätt påverkade barnens möjlighet till inflytande. Sedan dess har vi fördjupat oss i hur pedagogernas förhållningssätt påverkar vad som händer eller inte händer i barngruppen.

Genom att tillsammans titta på vad, vem, hur och vad vi dokumenterar kan vi medvetandegöra oss själva så att vi blir bättre på att lyssna och se våra tankar och idéer. Genom studiebesök på andra förskolor, utbildningar och handledning har vi ökat kvalitén på reflektionstiden, både tillsammans med barnen och mellan pedagogerna, så att pedagogerna ständigt utvecklas på förskolan.

Här hittar du ett exempel på dokumentation.